Η σελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή

Δεν υπάρχει
Φωτογραφία
Όνομα:
Αντζουλάτος Βασίλης
Διεύθυνση:
 
Πόλη:
 
Τ.Κ:
 
Τηλέφωνο:
 
Fax:
 
e-mail:
 
   
Ημ. γέννησης:
 
   
Εκπαίδευση:
 
   
Ενδιαφέροντα:
 

Τίτλοι στην πορεία του στο Trial

Διωργάνωση
Θέση
Πανελλήνιο Κύπελλο Κατγορίας Β' Trial 1999
16ος