Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL για το έτος 2018

 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL για το έτος 2018

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Α

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 1 και του 25 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Α, του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα

Σήμανση ΕΔ = Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 26 και του 50 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Β του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες

Σήμανση ΕΔ = Πράσινο βέλος

Κατηγορία Junior

Από 12 έως 23 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Εφόσον οι συμμετοχές το επιτρέπουν, θα υπάρξει διαχωρισμός της κατηγορίας σε 2 ηλικιακά group: Junior A (από 12 έως 17 ετών) & Junior B (από 18 έως 23 ετών).

 

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 51 και του 75 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Junior του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ = Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Γ (Κατηγορία που δεν προσμετρά σε Πρωτάθλημα)

Ανεξαρτήτου ηλικίας και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από 76 έως 99.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ = Κίτρινο βέλος

2) ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

Οι μοτοσικλέτες πρέπει να είναι οι μοτοσικλέτες TRIAL, (σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό Trial).

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
1ος  06  Μαίου   Αναβολή ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – (Μεταφέρθηκε στις 11/11/2018)
2ος 20 Μαίου ΑΡΗΣ Πεντέλη
3ος 10 Ιουνίου ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΑ (Αυτοκινητοδρόμιο)
4ος 23 Σεπτεμβρίου ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β ΒΟΛΟΣ
5ος 14 Οκτωβρίου ΜΟΛΕΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. σε ισχύ για το έτος 2018

5) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 60 € για τις κατηγορίες Α, Β & Γ και 20€ για την κατηγορία Junior.

6) Οι κανόνες διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL για το έτος 2018 περιγράφονται αναλυτικά στον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ TRIAL 2018.